Husets historia

Följande står att läsa i Sveriges bebyggelse – Östergötland, del I
Mo 1:7, Norrgård Karlshäll
Postadr.: Sya. Tel. 32 Västra Harg.
Areal: 11.319 kvm. Tax.‑v. mark 1.500, byggn. 9.000.
Fast. av trä, reveterat, uppf. omkr. 1875 av snick. Anders Johan Spörk.
1 vån. o. vindsvån., 2 läg., 5 rum, 2 kök, 2 hallar. Fast. ligger 6 km. från jvst. o. 3 km. f rån busshpl.
Nuv. äg. köpte fast. 1939 av Sigurd Petré.
Äg.: Trädg.‑mäst. Herman Karlström f. 1895 i Mjölby förs., son till Oskar Karlström o. Klara f. Jacobsson, gift med Linda f. Larsson 1901 i Västra Hargs förs., dotter till Johan Gustavsson o. Klara Eriksdotter.

 

Så här skriver Rune Wikell i boken ”I minnen bevarat

Småskolan i Karlshäll

Villan Karlshäll, som ligger vackert belägen mellan Härsnäs och Bosgård, var en gång platsen för Moo rotes fasta småskola.

Det var snickaren och f.d. lifgrenadieren Anders Johan Spörk, född 1836, som lät uppföra byggnaden och bosatte sig där med sin familj. Hustrun hette Clara och var född 1837. Sonen Karl Johan, född 1871, senare skomakare, fick ge namn åt deras nya hem.

Karlshäll rymde också en skolsal. Moo rote, som tidigare hade haft flyttande småskola med bl.a. förhyrd lokal i Ödenäs och Talludden, fick sin fasta skola fr.o.m. 1879. I Karlshäll fick också lärarinnan sin bostad.

[…]

Vid den här tiden, troligen fr.o.m. 1892, upphörde undervisningen vid Karlshälls skola och undervisningen koncentrerades i fortsättningen till Boo skola.